FANDOM


This is a list of wrestlers who currently wrestle for All Japan Pro Wrestling, as well as a list of notable alumni. The current roster consists of the Home Unit (those under exclusive contract), freelancers, gaijins and several stables.

Current Roster

Home Unit

Ring name Real Name Notes
Akira Raijin TBA N/A
Hajime Suruga TBA N/A
Hiroshi Yamato TBA N/A
KAI TBA N/A
Kaz Hayashi TBA N/A
Keiji Mutoh TBA N/A
Kohei Suwama TBA N/A
Low Ki TBA N/A
Manabu Soya TBA N/A
Masanobu Fuchi TBA N/A
Nobutaka Araya TBA N/A
Osamu Nishimura TBA N/A
Ryuji Hijikata TBA N/A
Seiya Sanada TBA N/A
T28 (a.k.a. TETSUYA) TBA N/A
Toshiaki Kawada TBA N/A

Voodoo Murders

Ring name Real Name Notes
brother YASSHI TBA N/A
Hate TBA N/A
Joe Doering TBA N/A
TARU TBA N/A
ZODIAC TBA N/A

Gurentai

Ring name Real Name Notes
MAZADA TBA N/A
Minoru Suzuki TBA N/A
NOSAWA Rongai TBA N/A
Taiyō Kea TBA N/A
TAKEMURA TBA N/A

Gaijins

Ring name Real Name Notes
Abdullah the Butcher TBA N/A
CJ Otis TBA N/A
Dory Funk, Jr. TBA N/A
Ryan Mitchell TBA N/A
Silver King TBA N/A

Freelancers

Ring name Real Name Notes
Kikutaro TBA N/A
TAKA Michinoku TBA N/A
Touru Owashi TBA N/A
Yujiro Kushida TBA N/A