Pro Wrestling Wiki
Advertisement

Shimmer Volume 8 foi um evento promovido pela Shimmer Women Athletes, ocorreu no dia 22 de outubro de 2006, no Eagles Club na cidade de Berwyn, Illinois.

Resultados

01: Cindy Rogers derrotou Serena Deeb (06:23)
02: LuFisto derrotou Allison Danger (08:12)
03: Nikki Roxx derrotou Malia Hosaka (11:21)
04: Lexie Fyfe derrotou Lorelei Lee (06:23)
05: Amber O'Neal derrotou Josie (10:29)
06: Nattie Neidhart derrotou Ariel (14:31)
07: Daizee Haze derrotou Tiana Ringer (13:52)
08: Minnesota Home Wrecking Crew (Lacey e Rain) derrotaram Cheerleader Melissa e MsChif (15:06)
09: Mercedes Martinez derrotou Sara Del Rey (18:49)

Ligações externas

Shimmer Women Athletes
Campeonatos

Shimmer (Campeãs)  • Heart of Shimmer (Campeãs)  • Shimmer Tag Team (Campeãs)

Eventos

1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11  • 12  • 13  • 14  • 15  • 16  • 17  • 18  • 19  • 20  • 21  • 22  • 23  • 24  • 25  • 26  • 27  • 28  • 29  • 30  • 31  • 32  • 33  • 34  • 35  • 36  • 37  • 38  • 39  • 40  • 41  • 42  • 43  • 44  • 45  • 46  • 47  • 48  • 49  • 50  • 51  • 52  • 53  • 54  • 55  • 56  • 57  • 58  • 59  • 60  • 61  • 62  • 63  • 64  • 65  • 66  • 67  • 68  • 69  • 70  • 71  • 72  • 73  • 74  • 75  • 76  • 77  • 78  • 79  • 80  • 81  • 82  • 83  • 84  • 85  • 86  • 87  • 88  • 89  • 90  • 91  • 92  • 93  • 94  • 95  • 96  • 97  • 98  • 99  • 100  • 101  • 102  • 103  • 104  • 105  • 106  • 107  • 108  • 109  • 110  • 111  • 112  • 113  • 114  • 115  • 116  • 117  • 118