Pro Wrestling Wiki
Advertisement

Shimmer Volume 32 foi um evento promovido pela Shimmer Women Athletes, ocorreu no dia 11 de abril de 2010, no Eagles Club na cidade de Berwyn, Illinois.

Resultados

01: Jamilia Craft derrotou Malia Hosaka (07:13)
02: Rachel Summerlyn derrotou Kellie Skater (06:29)
03: Cat Power derrotou Nevaeh (06:23)
04: Allison Danger e Jennifer Blake derrotaram Annie Social e Melanie Cruise (10:29)
05: Tomoka Nakagawa derrotou Jessie McKay (09:08)
06: Portia Perez derrotou Tenille Tayla (09:49)
07: Sara Del Rey derrotou Misaki Ohata (10:47)
08: MsChif derrotou Daffney (08:57)
09: Sarah Stock derrotou Nicole Matthews (12:31)
10: Daizee Haze derrotou Ayumi Kurihara (09:19)
11: Mercedes Martinez derrotou Hiroyo Matsumoto (12:26)
12: Cheerleader Melissa derrotou Hamada (19:38)

Ligações externas

Shimmer Women Athletes
Campeonatos

Shimmer (Campeãs)  • Heart of Shimmer (Campeãs)  • Shimmer Tag Team (Campeãs)

Eventos

1  • 2  • 3  • 4  • 5  • 6  • 7  • 8  • 9  • 10  • 11  • 12  • 13  • 14  • 15  • 16  • 17  • 18  • 19  • 20  • 21  • 22  • 23  • 24  • 25  • 26  • 27  • 28  • 29  • 30  • 31  • 32  • 33  • 34  • 35  • 36  • 37  • 38  • 39  • 40  • 41  • 42  • 43  • 44  • 45  • 46  • 47  • 48  • 49  • 50  • 51  • 52  • 53  • 54  • 55  • 56  • 57  • 58  • 59  • 60  • 61  • 62  • 63  • 64  • 65  • 66  • 67  • 68  • 69  • 70  • 71  • 72  • 73  • 74  • 75  • 76  • 77  • 78  • 79  • 80  • 81  • 82  • 83  • 84  • 85  • 86  • 87  • 88  • 89  • 90  • 91  • 92  • 93  • 94  • 95  • 96  • 97  • 98  • 99  • 100  • 101  • 102  • 103  • 104  • 105  • 106  • 107  • 108  • 109  • 110  • 111  • 112  • 113  • 114  • 115  • 116  • 117  • 118  • 119  • 120

Advertisement