Pro Wrestling Wiki
Advertisement


Kento Miyahara (Fukuoka, 27 de fevereiro de 1989) é um lutador de wrestling profissional japonês.

Carreira

Campeonatos e prêmios

  • Kensuke Office
  • Summer Volcano Tag Tournament (2011) – com Antonio Honda
  • PWI o classificou na posição n.º 24 entre os 500 melhores lutadores do PWI 500 em 2019 e 2020.
  • One Night 6-Man Tag Tournament (2012) – com Kensuke Sasaki e Takeshi Morishima
  • Global Tag League Fighting Spirit Award (2012) – com Kensuke Sasaki
  • Global Tag League Outstanding Performance Award (2011)– com Kensuke Sasaki
  • NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League Outstanding Performance Award (2009) – com Katsuhiko Nakajima
  • NTV G+ Cup Junior Heavyweight Tag League Outstanding Performance Award (2011) – com Satoshi Kajiwara
  • Tokyo Sports
  • Outstanding Performance Award (2016, 2019)

Ligações externas

Triple Crown Heavyweight Championship (Campeões)

Jumbo Tsuruta  • Genichiro Tenryu  • Terry Gordy  • Stan Hansen  • Mitsuharu Misawa  • Steve Williams  • Toshiaki Kawada  • Akira Taue  • Kenta Kobashi  • Vader  • Keiji Mutoh/The Great Muta  • Shinya Hashimoto  • Satoshi Kojima  • Taiyō Kea  • Minoru Suzuki  • Kensuke Sasaki  • Suwama  • Yoshihiro Takayama  • Ryota Hama  • Jun Akiyama  • Masakatsu Funaki  • Akebono  • Takao Omori  • Joe Doering  • Go Shiozaki  • Kento Miyahara  • Shuji Ishikawa  • Zeus  • Jake Lee

Advertisement