Pro Wrestling Wiki
Advertisement


Kenta Kobashi (Fukuchiyama, 27 de março de 1967) é um ex-lutador de wrestling profissional japonês. Trabalhou de 1988 a 2000 na All Japan Pro Wrestling de onde saiu para lutar na Pro Wrestling Noah até 2013.

Carreira

No wrestling

 • Finishing moves
 • Signature moves
 • Apelidos
 • "Orange Crush"
 • "Zettai Ohja" ("The Absolute Champion")
 • "Mr. Puroresu"
 • "The Maximum Innovator"
 • Música de entrada
 • Sniper (AJPW)
 • Grand Sword (AJPW / NOAH)
 • Blazin' (NOAH)

Campeonatos e prêmios

 • PWI o classificou na posição de número 4 entre os 500 melhores lutadores do PWI 500 em 1996, 2000 e 2004.
 • PWI o classificou na posição de número 33 entre os 500 melhores lutadores do "PWI Years" em 2003.
 • Tokyo Sports Grand Prix
 • Comeback Award (2007)
 • Match of the Year (1995)- com Mitsuharu Misawa vs. Akira Taue e Toshiaki Kawada em 9 de junho
 • Match of the Year (1997)- vs. Mitsuharu Misawa em 21 de outubro
 • Match of the Year (1998)- vs. Mitsuharu Misawa em 31 de outubro
 • Match of the Year (2003)- vs. Mitsuharu Misawa em 1 de março
 • Match of the Year (2004)- vs. Jun Akiyama em 10 de julho
 • Match of the Year (2005)- vs. Kensuke Sasaki em 18 de julho
 • Match of the Year (2007)- com Yoshihiro Takayama vs. Mitsuharu Misawa e Jun Akiyama em 2 de dezembro
 • Match of the Year (2011)- com Keiji Mutoh vs. Takashi Iizuka e Toru Yano, All Together, 27 de agosto
 • Rookie of the Year (1989)
 • Tag Team of the Year (1993, 1994)- com Mitsuharu Misawa
 • Tag Team of the Year (1999)- com Jun Akiyama
 • Wrestler of the Year (1996, 1998)
 • 5 Star Match (1990) com Toshiaki Kawada e Mitsuharu Misawa vs. Jumbo Tsuruta, Akira Taue e Masanobu Fuchi em 19 de outubro
 • 5 Star Match (1991) com Toshiaki Kawada e Mitsuharu Misawa vs. Jumbo Tsuruta, Akira Taue e Masanobu Fuchi em 20 de abril
 • 5 Star Match (1992) com Mitsuharu Misawa e Toshiaki Kawada vs. Jumbo Tsuruta, Akira Taue e Masanobu Fuchi em 22 de maio
 • 5 Star Match (1992) com Tsuyoshi Kikuchi vs. Doug Furnas e Phil Lafon em 25 de maio
 • 5 Star Match (1992) com Tsuyoshi Kikuchi vs. Masanobu Fuchi e Yoshinari Ogawa 5 de julho
 • 5 Star Match (1993) vs. Toshiaki Kawada em 14 de abril
 • 5 Star Match (1993) com Mitsuharu Misawa e Jun Akiyama vs. Toshiaki Kawada, Akira Taue e Yoshinari Ogawa em 2 de julho
 • 5 Star Match (1993) vs. Stan Hansen em 29 de julho
 • 5 Star Match (1993) vs. Steve Williams em 31 de agosto
 • 5 Star Match (1993) com Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada e Akira Taue 3 de dezembro
 • 5 Star Match (1994) com Mitsuharu Misawa e Giant Baba vs. Masanobu Fuchi, Toshiaki Kawada e Akira Taue em 13 de fevereiro
 • 5 Star Match (1994) com Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada e Akira Taue 21 de maio
 • 5 Star Match (1995) vs. Toshiaki Kawada 19 de janeiro
 • 5 Star Match (1995) com Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada e Akira Taue 24 de janeiro
 • 5 Star Match (1995) com Mitsuharu Misawa vs. Steve Williams e Johnny Ace 4 de maio
 • 5 Star Match (1995) com Mitsuharu Misawa vs. Toshiaki Kawada e Akira Taue 9 de junho
 • 5 Star Match (1995) com Mitsuharu Misawa e Satoru Asako vs. Toshiaki Kawada, Tamon Honda e Akira Taue 30 de junho
 • 5 Star Match (1998) vs. Mitsuharu Misawa em 31 de outubro
 • 5 Star Match (1999) vs. Mitsuharu Misawa em 21 de junho
 • 5 Star Match (1999) com Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa e Yoshinari Ogawa 23 de outubro
 • 5 Star Match (2003) vs. Mitsuharu Misawa em 1 de março
 • 5 Star Match (2004) vs. Jun Akiyama em 10 de julho
 • 5 Star Match (2005) vs. Samoa Joe em 1 de outubro no Joe vs. Kobashi
 • Best Box Office Draw (2005)
 • Best Wrestling Maneuver (1998) Burning Hammer
 • Match of the Year (1992) com Tsuyoshi Kikuchi vs. Doug Furnas e Phil Lafon em 25 de maio
 • Match of the Year (1998) vs. Mitsuharu Misawa em 31 de outubro
 • Match of the Year (1999) vs Mitsuharu Misawa em 11 de junho
 • Match of the Year (2003) vs. Mitsuharu Misawa em 1 de março
 • Match of the Year (2004) vs. Jun Akiyama em 10 de julho
 • Match of the Year (2005) vs. Samoa Joe em 1 de outubro no Joe vs. Kobashi
 • Most Improved Wrestler (1990)
 • Most Outstanding Wrestler (1993, 1994)
 • Tag Team of the Year (1995) com Mitsuharu Misawa
 • Tag Team of the Year (1999) com Jun Akiyama
 • Wrestler of the Year (1996, 2003–2005)
 • Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame (Class of 2002)
GHC Heavyweight Championship (Campeões)

Mitsuharu Misawa  • Jun Akiyama  • Yoshinari Ogawa  • Yoshihiro Takayama  • Kenta Kobashi  • Takeshi Rikio  • Akira Taue  • Naomichi Marufuji  • Takeshi Morishima  • Kensuke Sasaki  • Go Shiozaki  • Takashi Sugiura  • Kenta  • Yuji Nagata  • Minoru Suzuki  • Katsuhiko Nakajima  • Eddie Edwards  • Kenoh  • Kaito Kiyomiya  • Keiji Mutoh  • Kazuyuki Fujita  • Satoshi Kojima

GHC Tag Team Championship (Campeões)

Scorpio e Vader  · Mitsuharu Misawa e Yoshinari Ogawa  · No Fear (Takao Omori e Yoshihiro Takayama)  · Wild II (Takeshi Morishima e Takeshi Rikio)  · Jun Akiyama e Akitoshi Saito  · Tamon Honda e Kenta Kobashi  · Yuji Nagata e Hiroshi Tanahashi  · Scorpio e Doug Williams  · Naomichi Marufuji e Minoru Suzuki  · Takeshi Morishima e Mohammed Yone  · Jun Akiyama e Takeshi Rikio  · Roughly Obsess and Destroy (D'Lo Brown e Buchanan)  · Akitoshi Saito e Bison Smith  · Kensuke Sasaki e Takeshi Morishima  · Disobey (Takeshi Rikio e Mohammed Yone)  · Bison Smith e Keith Walker  · Takuma Sano e Yoshihiro Takayama  · Bad Intentions (Giant Bernard e Karl Anderson)  · Magnus e Samoa Joe  · No Mercy (Kenta e Maybach Taniguchi)  · Chaos (Takashi Iizuka e Toru Yano)  · The Mighty Don't Kneel (Mikey Nicholls e Shane Haste)  · Choukibou-gun (Maybach Taniguchi e Takeshi Morishima)  · Dangan Yankies (Masato Tanaka e Takashi Sugiura)  · Killer Elite Squad (Davey Boy Smith Jr. e Lance Archer)  · Naomichi Marufuji e Toru Yano  · Go Shiozaki e Maybach Taniguchi  · Kenoh e Masa Kitamiya  · Maybach Taniguchi e Naomichi Marufuji  · Atsushi Kotoge e Go Shiozaki  · 50 Funky Powers (Mohammed Yone e Quiet Storm)  · The Aggression (Katsuhiko Nakajima e Masa Kitamiya)  · Go-Kai (Go Shiozaki e Kaito Kiyomiya)  · Naomichi Marufuji e Akitoshi Saito  · Axiz (Go Shiozaki e Katsuhiko Nakajima)  · Hooligans (Maybach Taniguchi e Yuji Hino)  · Sugiura-gun (Kazma Sakamoto e Takashi Sugiura)  · Naomichi Marufuji e Masaaki Mochizuki  · Sugiura-gun International (El Hijo de Dr. Wagner Jr. e René Duprée)  · Sugiura-gun (Takashi Sugiura e Kazushi Sakuraba)  · M's Alliance (Keiji Mutoh e Naomichi Marufuji)  · Sugiura-gun (Hideki Suzuki e Takashi Sugiura)  · Masa Kitamiya e Michael Elgin

Triple Crown Heavyweight Championship (Campeões)

Jumbo Tsuruta  • Genichiro Tenryu  • Terry Gordy  • Stan Hansen  • Mitsuharu Misawa  • Steve Williams  • Toshiaki Kawada  • Akira Taue  • Kenta Kobashi  • Vader  • Keiji Mutoh/The Great Muta  • Shinya Hashimoto  • Satoshi Kojima  • Taiyō Kea  • Minoru Suzuki  • Kensuke Sasaki  • Suwama  • Yoshihiro Takayama  • Ryota Hama  • Jun Akiyama  • Masakatsu Funaki  • Akebono  • Takao Omori  • Joe Doering  • Go Shiozaki  • Kento Miyahara  • Shuji Ishikawa  • Zeus  • Jake Lee

Advertisement