Pro Wrestling Wiki
Advertisement


Tomomi Tsuruta (Makioka, 25 de março de 1951 – Quezon City, 13 de maio de 2000) foi um lutador de wrestling profissional japonês, mais conhecido pelo nome de ringue Jumbo Tsuruta.

Carreira

Campeonatos e prêmios

 • NWA International Heavyweight Championship (3 vezes)
 • NWA International Tag Team Championship (9 vezes) – Giant Baba (6), Genichiro Tenryu (2) e Yoshiaki Yatsu (1)
 • NWA United National Championship (5 vezes)
 • PWF World Heavyweight Championship (1 vez)
 • PWF World Tag Team Championship (2 vezes) – Tiger Mask II (1) e Yoshiaki Yatsu (1)
 • Triple Crown Heavyweight Championship (3 vezes)
 • World Tag Team Championship (7 vezes) – Yoshiaki Yatsu (5), The Great Kabuki (1), e Akira Taue (1)
 • Champion Carnival (1980, 1991)
 • World's Strongest Tag Determination League (1978, 1980) – com Giant Baba
 • World's Strongest Tag Determination League (1984, 1986) – com Genichiro Tenryu
 • World's Strongest Tag Determination League (1987) – com Yoshiaki Yatsu
 • January 2 Korakuen Hall Heavyweight Battle Royal (1984)
 • Champion Carnival Distinguished Service Award (1977, 1979)
 • Champion Carnival Technical Award (1978)
 • Champion Carnival Technique Award (1976)
 • Champion Carnival Fighting Spirit Award (1975, 1982)
 • World's Strongest Tag Determination League Distinguished Award (1977) – com Giant Baba
 • World's Strongest Tag Determination League Outstanding Performance Award (1982) – com Giant Baba
 • World's Strongest Tag Determination League Technical Award (1983) – com Genichiro Tenryu
 • World's Strongest Tag Determination League Distinguished Service Medal Award (1985) – com Genichiro Tenryu
 • World's Strongest Tag Determination League Outstanding Performance Award (1988) – com Yoshiaki Yatsu
 • World's Strongest Tag Determination League Special Award (1989)
 • World's Strongest Tag Determination League Skill Award (1990) – com Akira Taue
 • World's Strongest Tag Determination League Fighting Spirit Award (1991) – com Akira Taue
 • Championship Wrestling from Florida
 • NWA United National Championship (1 vez)
 • NWA Detroit
 • NWA World Tag Team Championship (versão Detroit) (1 vez) – com Giant Baba
 • PWI o classificou na posição n.º 28 entre os 500 melhores lutadores do "PWI Years" em 2003.
 • PWI o classificou nas posições n.º 10, 14 e 31 entre as 100 melhores duplas do "PWI Years" com Giant Baba, Genichiro Tenryu e Yoshiaki Yatsu, respectivamente em 2003.
 • Professional Wrestling Hall of Fame
 • Classe de 2015
 • Tokyo Sports
 • Wrestler of the Year (1983, 1984, 1991)
 • Technique Award (1974, 1986, 1988)
 • Outstanding Performance Award (1975, 1976, 1981)
 • Service Award (1999)
 • Lifevez Achievement Award (2000)
 • Tag Team of the Year (1978, 1980, 1982) com Giant Baba
 • Tag Team of the Year (1983, 1985) com Genichiro Tenryu
 • Tag Team of the Year (1989) com Yoshiaki Yatsu
 • Match of the Year (1976) vs. Rusher Kimura em 28 de março de 1976
 • Match of the Year (1977) vs. Mil Máscaras em 25 de agosto de 1977
 • Match of the Year (1978) vs. Harley Race em 20 de janeiro de 1978
 • Match of the Year (1980) com Giant Baba vs. Dory Funk Jr. e Terry Funk em 11 de dezembro de 1980
 • Match of the Year (1985) vs. Riki Choshu em 4 de novembro de 1985
 • Match of the Year (1987) vs. Genichiro Tenryu em 31 de agosto de 1987
 • Match of the Year (1989) vs. Genichiro Tenryu em 5 de junho 1989

Ligações externas

Triple Crown Heavyweight Championship (Campeões)

Jumbo Tsuruta  • Genichiro Tenryu  • Terry Gordy  • Stan Hansen  • Mitsuharu Misawa  • Steve Williams  • Toshiaki Kawada  • Akira Taue  • Kenta Kobashi  • Vader  • Keiji Mutoh/The Great Muta  • Shinya Hashimoto  • Satoshi Kojima  • Taiyō Kea  • Minoru Suzuki  • Kensuke Sasaki  • Suwama  • Yoshihiro Takayama  • Ryota Hama  • Jun Akiyama  • Masakatsu Funaki  • Akebono  • Takao Omori  • Joe Doering  • Go Shiozaki  • Kento Miyahara  • Shuji Ishikawa  • Zeus  • Jake Lee

Advertisement