Pro Wrestling Wiki
Advertisement


Akira Taue (Chichibu, 8 de maio de 1961) é um ex-lutador de wrestling profissional japonês.

Carreira

Campeonatos e prêmios

 • Nikkan Sports
 • Fighting Spirit Award (2005)
 • PWI o classificou na posição 33 entre os 500 melhores lutadores do PWI 500 em 1997.
 • PWI classificou na posição 8 entre as 100 melhores duplas do "PWI Years" junto com Toshiaki Kawada em 2003.
 • Tokyo Sports
 • Fighting Spirit Award (1992, 1996)
 • Lifevez Achievement Award (2014)
 • Match of the Year (1995) – com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa and Kenta Kobashi em 8 de junho de 1995.
 • Tag Team of the Year (1997) – com Toshiaki Kawada
 • 5 Star Match (1990) com Jumbo Tsuruta e Masanobu Fuchi vs. Mitsuharu Misawa, Toshiaki Kawada e Kenta Kobashi em 19 de outubro.
 • 5 Star Match (1991) com Jumbo Tsuruta e Masanobu Fuchi vs. Mitsuharu Misawa, Toshiaki Kawada e Kenta Kobashi em 20 de abril.
 • 5 Star Match (1992) com Jumbo Tsuruta e Masanobu Fuchi vs. Mitsuharu Misawa, Toshiaki Kawada e Kenta Kobashi em 22 de maio.
 • 5 Star Match (1993) com Toshiaki Kawada e Yoshinari Ogawa vs. Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi e Jun Akiyama em 2 de julho.
 • 5 Star Match (1993) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Kenta Kobashi em 3 de dezembro.
 • 5 Star Match (1994) com Toshiaki Kawada e Masanobu Fuchi vs. Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi e Giant Baba em 13 de fevereiro.
 • 5 Star Match (1994) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Kenta Kobashi em 21 de maio.
 • 5 Star Match (1995) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Kenta Kobashi em 24 de janeiro.
 • 5 Star Match (1995) vs. Mitsuharu Misawa em 15 de abril.
 • 5 Star Match (1995) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Kenta Kobashi em 9 de junho.
 • 5 Star Match (1995) com Tamon Honda e Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi e Satoru Asako em 30 de junho.
 • 5 Star Match (1996) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Jun Akiyama em 23 de maio.
 • 5 Star Match (1996) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Jun Akiyama em 6 de dezembro.
 • 5 Star Match (1997) com Toshiaki Kawada vs. Mitsuharu Misawa e Jun Akiyama em 5 de dezembro.

Ligações externas

GHC Heavyweight Championship (Campeões)

Mitsuharu Misawa  • Jun Akiyama  • Yoshinari Ogawa  • Yoshihiro Takayama  • Kenta Kobashi  • Takeshi Rikio  • Akira Taue  • Naomichi Marufuji  • Takeshi Morishima  • Kensuke Sasaki  • Go Shiozaki  • Takashi Sugiura  • Kenta  • Yuji Nagata  • Minoru Suzuki  • Katsuhiko Nakajima  • Eddie Edwards  • Kenoh  • Kaito Kiyomiya  • Keiji Mutoh  • Kazuyuki Fujita  • Satoshi Kojima

Triple Crown Heavyweight Championship (Campeões)

Jumbo Tsuruta  • Genichiro Tenryu  • Terry Gordy  • Stan Hansen  • Mitsuharu Misawa  • Steve Williams  • Toshiaki Kawada  • Akira Taue  • Kenta Kobashi  • Vader  • Keiji Mutoh/The Great Muta  • Shinya Hashimoto  • Satoshi Kojima  • Taiyō Kea  • Minoru Suzuki  • Kensuke Sasaki  • Suwama  • Yoshihiro Takayama  • Ryota Hama  • Jun Akiyama  • Masakatsu Funaki  • Akebono  • Takao Omori  • Joe Doering  • Go Shiozaki  • Kento Miyahara  • Shuji Ishikawa  • Zeus  • Jake Lee

Advertisement